HABERLER

Rapor Parası Hesaplama Kıstasları Değişti

Rapor Parası Hesaplama Kıstasları Değişti


SGK tarafından sigortalılara verilen, kamuoyunda rapor paraso olarak ifade edilen, geçici iş göremezlik ödeneğinin hesaplaması ile ilgili 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanunun 17' nci maddesinde yapılan düzenlemede yer almaktadır.
Yapılan düzenlemenin gerekçesinde, son 3 ayda sahte sigortalılık yapılarak ya da ücretleri yüksek gösterilmek suretiyle daha fazla rapor parası alınmasının önüne geçilmek istenmesi olduğu ve bu nedenle hastalık ve analık nedeniyle verilecek istirahatler için günlük rapor parası hesabında dikkate alınan 3 aylık dönem yerine son 12 ay baz alınarak hesaplamanın yapılacağı belirtilmiştir.
İş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle alınan rapor parası hesaplamasında ise yine eskisi gibi son 3 ayda SGK'ya bildirilen ücret ve gün sayıları baz alınacaktır.
Bordrolama süreçleriniz için bir partner mi arıyorsunuz?